Niekto osobné údaje chráni a niekto ich získava. A vie dobre prečo. Chránite si svoje súkromie?Unik a zverejnenie osobných údajov a citlivých informácii je vážny problém

Deti, mládež a seniori

Aktívna snaha prejaviť sa, byť „in“ v spojení s nedostatkom skúsenosti môžu na prahu samostatnosti spôsobiť vážny zásah do ich súkromia a ovplyvniť kvalitu ich ďalšieho života. Rýchlosť a frekvencia nových vzťahov, sociálne siete premiešané so snahou spoznávať niečo nové, prinášajú do ich súkromia mnoho nástrah. Na druhú stranu, životné skúsenosti…

Read more

Osveta a vzdelávanie

Ľudia sa často začínajú zaujímať o svoje práva a chcú si chrániť svoje súkromie, až keď oň prídu. Dôvody straty súkromia a osobných údajov pritom môžu byť rôzne, od zverejnenia fotografií alebo informácií zo svojho života a života svojich blízkych, až po krádež identity. Je preto potrebné byť si vedomý…

Read more

Prednášková činnosť a konferencie

Zorientovať sa v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov nie je vždy jednoduché. Riziká spojené so spracúvaním osobných údajov sprevádzajú každého prevádzkovateľa neustále. Ak pripravujete pre svojich zamestnancov alebo partnerov konferenciu, naši lektori na nej môžu vystúpiť s relevantnými prezentáciami. Zárukou kvality a fundovanosti nášho lektorského zboru sú…

Read more

Odborné poradenstvo a pomoc prevádzkovateľom

Legislatíva v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov nie je jednoduchá, najmä pokiaľ ide o nastavenie procesov, postavenia subjektov a vzájomných vzťahov. Budeme radi, ak pri svojom podnikaní využijete naše služby a v korektnom – zákonnom a bezpečnom spracúvaní osobných údajov budete viac vidieť šancu a príležitosť, ako…

Read more
Obávate sa úniku osobných údajov? Ste ohrození únikom vašich osobných údajov, alebo zneužitím citlivých informácií, alebo chcete napraviť vzniklé škody? Ozvite sa nám čo najskôr.
Kontaktujte nás

Náš tím

Zuzana Valková

V rokoch 2008 až 2015 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na úseku legislatívno-právneho a medzinárodných vzťahov, ktorý v rokoch 2011 až 2015 riadila. Bola spoluautorkou zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného do 25.4.2018. Pravidelne sa zúčastňuje na národných a medzinárodných podujatiach zameraných na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov. Podieľala sa a viedla tím za Slovenskú republiku na príprave návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na európskej úrovni (GDPR) v Bruseli.

Zuzana Valková Výkonná riaditeľka - NIOS
Jozef Dudáš

Pôsobil v oblasti bezpečnosti, najmä na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky. Skúsenosti v oblasti prípravy a tvorby legislatívy získal aj v Národnej rade Slovenskej republiky, ako tajomník Výboru pre obranu a bezpečnosť. V rokoch 2012 až 2016 pôsobil ako podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a bol spoluautorom zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného do 25.4.2018. Podieľal sa na príprave návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na európskej úrovni (GDPR).

Jozef Dudáš Predseda správnej rady - NIOS