Prednášková činnosť a konferencie

Zorientovať sa v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov nie je vždy jednoduché. Riziká spojené so spracúvaním osobných údajov sprevádzajú každého prevádzkovateľa neustále. Ak pripravujete pre svojich zamestnancov alebo partnerov konferenciu, naši lektori na nej môžu vystúpiť s relevantnými prezentáciami. Zárukou kvality a fundovanosti nášho lektorského zboru sú bývalí zakladajúci členovia lektorského zboru pôsobiaceho na Úrade na ochranu osobných údajov SR, spoluautori zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného do 24.5.2018, ktorí sa zároveň podieľali na príprave návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na európskej úrovni (GDPR) v Bruseli.