Deti, mládež a seniori

Aktívna snaha prejaviť sa, byť „in“ v spojení s nedostatkom skúsenosti môžu na prahu samostatnosti spôsobiť vážny zásah do ich súkromia a ovplyvniť kvalitu ich ďalšieho života. Rýchlosť a frekvencia nových vzťahov, sociálne siete premiešané so snahou spoznávať niečo nové, prinášajú do ich súkromia mnoho nástrah. Na druhú stranu, životné skúsenosti seniorov v spojení s pozitívnym vnímaním ľudí, okolia a očakávania korektných vzťahov v súčasnej dobe často „narážajú“ na realitu. Stávajú sa často obeťou jednoduchej manipulácie napr. pri podomovom predaji, alebo dobrom úmysle pomáhať.