Osveta a vzdelávanie

Ľudia sa často začínajú zaujímať o svoje práva a chcú si chrániť svoje súkromie, až keď oň prídu. Dôvody straty súkromia a osobných údajov pritom môžu byť rôzne, od zverejnenia fotografií alebo informácií zo svojho života a života svojich blízkych, až po krádež identity. Je preto potrebné byť si vedomý svojho konania a jeho následkov, dbať na ochranu svojho súkromia a osobných údajov.

Chcete sa dozvedieť viac, ako je to s ochranou a bezpečnosťou súkromia a osobných údajov? Aj Vám ponúkame odbornú prednáškovú činnosť pripravenú na mieru, kde zárukou kvality a fundovanosti nášho lektorského zboru sú bývalí zakladajúci členovia lektorského zboru pôsobiaceho na Úrade na ochranu osobných údajov SR.