Odborné poradenstvo a pomoc prevádzkovateľom

Legislatíva v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov nie je jednoduchá, najmä pokiaľ ide o nastavenie procesov, postavenia subjektov a vzájomných vzťahov. Budeme radi, ak pri svojom podnikaní využijete naše služby a v korektnom – zákonnom a bezpečnom spracúvaní osobných údajov budete viac vidieť šancu a príležitosť, ako prekážku v podnikaní. V rámci oprávnenej činnosti nášho inštitútu zabezpečujeme poskytovanie odborného poradenstva v oblasti ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov všetkým, ktorí to potrebujú.