Pravidlá ochrany detí a mládeže v online prostredí

Deti a mládež sú jednou z najcitlivejších skupín spoločnosti, a preto aj získavanie a spracúvanie ich osobných údajov je potrebné vnímať citlivo. Vyžadujú si osobitnú pozornosť, najmä dnes, keď informácie, vrátane osobných údajov, majú vysokú hodnotu a dokážu ovplyvniť nejeden ľudský život. Najmä, keď v momente dokážu obletieť svet a dostať sa…

Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov a súkromia sú zverejnené

Dnešný deň je dôležitým dňom z hľadiska ochrany súkromia a osobných údajov na pôde Európskej únie. V úradnom vestníku Európskej únie bolo uverejné nové európske nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pod č. 2016/679, ktoré sa v plnej miere vzťahuje aj na…