NIOS pripomienkoval návrh nového zákona o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súkromia jednotlivcov prechádza dôležitými a zásadnými zmenami, ktoré spôsobia nemalé dopady, a to nielen v rámci podnikateľského sektora, ale aj pre samotné dotknuté osoby. Vzhľadom na to, že GDPR a návrh nového zákona o ochrane osobných údajov sa dotkne každého, je dôležité, aby nová právna úprava poskytovala dostatočnú…

Konferencia NIOS 2016

Konferencia NIOS 2016 – NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – RE/ŠTART V máji sme vás informovali, že v úradnom vestníku Európskej únie bolo uverejnené nové európske nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  Viete, čo nariadenie znamená, aké dopady a zmeny v praxi…

Nariadenie o ochrane osobných údajov pre ľudí

Osobné údaje sú vstupnou bránou do súkromného života každého človeka. Právo na ich ochranu patrí medzi základné ľuské práva a slobody; preto požívajú vysoký stupeň ochrany. Tento fakt je priemietnutý aj do nového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorého cieľom je najmä chrániť práva ľudí pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní…

Ako sa pripraviť na nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov?

Nedávno sme Vás informovali, že v úradnom vestníku Európskej únie bolo uverejnené nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie svojím obsahom prináša viacero zmien, ale aj sľubovaný čerstvý vietor do oblasti ľudských práv. Po viac ako 20-ročnej existencií doterajších (už aj zastaralých)…