Ku dňu ochrany osobných údajov

Ku dňu ochrany osobných údajov

Dnes, 28. januára si pripomíname deň ochrany osobných údajov. Tento rok je obzvlášť plný emócií, no najmä neistoty. Predovšetkým z toho, že už o niečo vyše 100 dní sa začne uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov.

Nové pravidlá prinesú nový vietor do oblasti ochrany osobných údajov, ktoré však nemožno vnímať len pozitívne. Dobrovoľne či nedobrovoľne, každý sa touto problematikou musí zaoberať. Nie je pritom dôležité, či ide o biznis sféru alebo štátne orgány a organizácie. GDPR je dnes, v komunite ľudí, ktorí sa profesionálne venujú ochrane osobných údajov, často skloňovaným výrazom.

Pred rokom sme boli plní očakávaní a vnímali to ako nový začiatok v myslení a prístupe, ako na strane ľudí, tak aj na strane osôb zapojených a zodpovedných za spracúvanie osobných údajov. Odvtedy sa v oblasti ochrany osobných údajov zákonodarcovi v Slovenskej republike podarilo prijať nový zákon o ochrane osobných údajov, na ktorého publikáciu v Zbierke zákonov mnohí netrpezlivo čakajú, publikovali sa viaceré usmernenia pracovnej skupiny WP 29 v Bruseli, ktoré možno vnímať nápomocne pri implementácii GDPR do interného prostredia spoločností a organizácií, realizujú sa školenia zamerané na GDPR a pod. O nových pravidlách sa v uplynulom období tiež veľa diskutovalo aj na konferenciách, workshopoch, či iných odborných podujatiach, ako aj medzi prevádzkovateľmi – aj takými, ktorých ochrana osobných údajov doteraz nezaujímala. Výklad a teória GDPR vie byť v mnohých ohľadoch ľúbivá, implementácia však už menej. Je preto dôležité eliminovať vágnosť nových pravidiel (ponechané na výklad) a s rozumom interpretovať jednotlivé povinnosti tak, aby boli vykonateľné, súkromie a osobné údaje boli chránené, reálne chránené bez ďalšej vytvorenej záťaže. Chráňme osobné údaje a naše súkromie.

Dnešný deň nech je impulzom k tomu, aby sme to robili lepšie.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *