Medzinárodný deň ochrany osobných údajov

Medzinárodný deň ochrany osobných údajov

Dnes, 28. januára si pripomíname deň ochrany osobných údajov. Pre mnohých je to deň ako každý iný. Prečo ho potom vnímame dôležito?

Je to deň, ktorý so sebou nesie kus histórie, aj keď nie tak dávnej, ale o to významnejšej. Ochrana súkromia a osobných údajov v sebe ukrýva každého z nás, náš život, vzťahy, ale aj naše prejavy a správanie sa. Spočíva predovšetkým v obozretnosti a opatrnosti osôb, ktoré poskytujú svoje osobné údaje. Informovanosť v prípade otázok na mieste vždy. Prevencia na strane dotknutých fyzických osôb tkvie najmä v niekoľkých jednoduchých návykoch, ktoré nevyžadujú finančné náklady, či stratu času, a predsa môžu byť účinným prvkom ochrany osobných údajov a súkromia. Ide napríklad o kontrolu nad svojimi osobnými dokladmi, dôslednosť pri podpisovaní dokumentov, opatrnosť pri poskytovaní osobných údajov (napr. po telefóne) alebo pri nákupe prostredníctvom internetových obchodov, využívaní sociálnych sietí, či iných elektronických služieb a podobne. Obozretnosťou v bežnom živote tak fyzická osoba môže už v prvom momente predísť prípadným neoprávneným zásahom do práva na ochranu jej osobných údajov a súkromia (napr. krádeži osobných dokladov a následnému zneužitiu jeho identity).

Na strane osôb, ktoré nakladajú s osobnými údajmi, ochrana osobných údajov predstavuje nielen administratívnu povinnosť alebo záťaž, ale v pozitívnom smere aj predpoklad pre vybudovanie si dôvery a s tým súvisiaceho funkčného vzájomného vzťahu, ako aj napredovanie a rozvíjanie svojej činnosti alebo podnikania. To vyžaduje korektnosť, transparentnosť a komunikáciu s dotknutými osobami, ale aj prijatie opatrení a spracovanie potrebnej dokumentácie s cieľom chrániť osobné údaje podľa zákona o ochrane osobných údajov a ostatných právnych predpisov.

Záujem o ochranu osobných údajov a súkromia nie je a nemal by byť však len o jednom, dnešnom, dni. Práve táto téma si zaslúži neustálu pozornosť, pretože súkromie máme len jedno. Nehovoriac o tom, že prichádzajú nové pravidlá, ktoré sa začnú uplatňovať v máji 2018.

My v inštitúte vnímame tento rok, po prijatí európskeho nariadenia, aj ako pokračovanie vo formovaní ďalšieho legislatívneho procesu na národnej úrovni v podobe nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý by mal nadväzovať na už spomínané nariadenie. Veď príprava a prijatie nového zákona bude určite, významnou príležitosťou pre odbornú verejnosť aktívne do toho procesu vstupovať. A áno, v našich slovenských podmienkach to vnímame aj ako nový začiatok. Nový začiatok v myslení a prístupe, ako na strane ľudí, tak aj na strane osôb zapojených a zodpovedných za spracúvanie osobných údajov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *