Vážení spoluobčania, milí priatelia,

ochrana súkromia a osobných údajov bola v posledných rokoch, a dnes obzvlášť je témou, ktorá tvorí aktívnu súčasť každodenného života ľudí žijúcich v obavách pred výzvami, ktoré im prinášajú zmeny v legislatíve, spoločensko–politický vývoj, ale i informačné a komunikačné technológie, ktorý sú dôležitým prvkom pri práci podnikateľských subjektov, ale aj orgánov verejnej moci, ako prevádzkovateľov.

Poznajúc túto problematiku z tvorby a prípravy našej slovenskej legislatívy, podmienenej medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, no najmä z poznania naozaj reálnych obáv ľudí, ktorí zverejnením, odcudzením alebo stratou prišli o svoje osobné údaje a tým i o svoje súkromie – obávajúc sa o svoju bezpečnosť, chceme pomáhať odstraňovať následky, ale aj preventívne im predchádzať.

Vieme, aké sú obavy občanov, ktorí sú v pozícií dotknutých osôb. To, čo iným prinášajú nové technológie a spoločenské zmeny – novú dynamiku v sociálnych vzťahoch – tým najslabším a zraniteľným spôsobuje problémy. Cítime, že najviac rád, osvety poradenstva a najmä pomoci potrebujú deti, mládež a seniori. Pre nich totiž to, čo prináša dobro a prosperitu iným, často znamená obavy a strach zo straty súkromia.

K pochopeniu svojich potrieb potrebujú profesionálne poradenstvo i naši podnikatelia. Vieme, že legislatíva je v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti zložitá a že ďalšie zmeny pri aplikovaní európskeho nariadenia budú náročné. Budeme radi, ak pre prevádzkovateľov budeme partnerom, ktorý im dokáže ponúknuť služby a v korektnom – zákonnom a bezpečnom spracúvaní osobných údajov budú viac vidieť šancu a príležitosť (dobrá reklama, marketing), ako prekážku v podnikaní.

Tieto myšlienky a záujem kontinuálne pokračovať v činnosti pri témach týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov, nás viedli k tomu, že sme založili občianske združenie pod názvom „Nezávislý inštitút ochrany súkromia“.

Zuzana Valková – výkonná riaditeľka

Jozef Dudáš – predseda správnej rady