Poďakovanie za pripomienkovanie zákona o ochrane osobných údajov

Poďakovanie za pripomienkovanie zákona o ochrane osobných údajov

Rád by som sa poďakoval všetkým Vám, ktorí ste nám v uplynulých týždňoch zaslali svoje návrhy, vyslovili podporu i obavy z novej legislatívnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov, ale i tým podnetným – obyčajným ľudským – urobte to i za nás -:).

Vy všetci ste boli pre nás INŠPIRÁCIOU! 

Aby sme sa este s väčšou chuťou pustili do komparácie GDPR (pre istotu v anglickom jazyku) a zákona predloženého ÚOOÚ SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Moje ďakujem, patrí hlavne partii mladých ľudí, bez ktorých by to nebolo možné. Ľudí, ktorí už v tejto oblasti v minulosti profesionálne pracovali a niektorí aj, s radosťou, zastupovali Slovensko pri príprave GDPR. Som rad, že vytrvali a ostali „žiť“ v tejto problematike.

Verím, že naše pripomienky budú pozitívnym podnetom pre predkladateľov, a že pomôžu pri príprave finálneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý bude dobrý nielen pre úrad, ale najmä pre dotknuté osoby a prevádzkovateľov, pre všetkých.

Jozef Dudáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *