Podporte nás a darujte Nezávislému inštitútu ochrany súkromia 2% z dane.

Ďakujeme.

Čo treba urobiť, aby ste nám mohli darovať 2% z dane?

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV (ak ste zamestnanec a nepodávate si daňové priznanie sami)

 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Termín je do 15.2.2017.
 2. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto tlačiva (Potvrdenia o zaplatení dane) si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane – suma ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 5. Do vyhlásenia doplňte príslušné údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Termín je do 30.4.2017.

Tlačivá na stiahnutie:

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY (ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama)

 1. Riadne si vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia, minimálne však 3,00 €. Ak ste v roku 2016 pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, môžete venovať až 3%.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete sumu poukázať nášmu občianskemu združeniu sú:

  Názov: Nezávislý inštitút ochrany súkromia
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 50 088 645
  Ulica a číslo:
  PSČ a obec:

 4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.3.2017) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Ak poukazujete 3% dane, nezabudnite na Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá na stiahnutie:

Poznámky:

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom (nielen nášmu občianskemu združeniu), avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. Ak právnická osoba v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 4. Ak právnická osoba v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 5. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete sumu poukázať nášmu občianskemu združeniu sú:

  Názov: Nezávislý inštitút ochrany súkromia
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 50 088 645
  Ulica a číslo:
  PSČ a obec:

 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Poznámky:

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Finančné prostriedky budú použité na 

 1. ochranu základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom na práva na ochranu a bezpečnosť súkromia a osobných údajov,
 2. tvorbu projektov a analýz, podpora, rozvoj a ochrana ľudských hodnôt so zameraním na ochranu a bezpečnosť súkromia a osobných údajov,
 3. šírenie osvety, vzdelávania, organizovanie seminárov, konferencií, workshopov, prieskumov, školení a iných obdobných podujatí a prezentácií.